Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 
Register a New Account
4 đến 10 ký tự
4 đến 20 ký tự
Gõ lại mật khẩu của bạn
vui lòng sử dụng một số ĐT hợp lệ:
vui lòng sử dụng một địa chỉ email hợp lệ

Account Login Quên mật khẩu?

Game client 750 Mb

Server Info

VersionSeason 16
Experience500x
Master Experience250x
Drop30%
Total Accounts832
Total Characters1,467
Total Guilds13

Donate+

CharacterDonate
Sylph1,200,000
Hung911,050,000
RfCui1,005,000
TrangXjnh500,000
BIPBIP500,000