Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 

Mốc 

PHẦN THƯỞNG

 

 100k

2 ring full

 

  300k 

1 PeN FULL +1 Wing 2 Full
 

500k  

1 VK 380 FULL + 9  1 SÉT  380 FULL 9  

1000k

                                                        1 W3 FULL +9  
1500k SET 400 FULL +13 1TRIỆU  QUÂN HÀM  

2000k

1 VKR CAP 2  -1 SET SS8 FULL +13 SK KHUON 1 + 5 TRIỆU QUÂN HÀM

 

 4000k   

1 SÉT HUYẾT THẦN FULL+11 + SOCKET KHUÔN 3+ 5 TRIỆU QUÂN HÀM+150 CRE

 

5000k

   NÂNG W3 LÊN W4 - NÂNG VKR2 LÊN KHUÔN 5 + 5 TRIỆU QUÂN HÀM + 200CRE

 

 

6000k 1 SÉT HẮC THẦN FUUL+11 + SOCKET KHUÔN 5 + 6TRIỆU QUÂN HÀM +250 CRE  
            LƯU Ý : SAU 3 NGÀY OPEN MỚI NHẬN ĐƯỢC MỐC NẠP  
     
     
     
     
     
     
     

Account Login Quên mật khẩu?

Game client 750 Mb

Server Info

VersionSeason 16
Experience500x
Master Experience250x
Drop30%
Total Accounts805
Total Characters1,378
Total Guilds12

Donate+

CharacterDonate
Sylph1,200,000
Hung911,050,000
RfCui1,005,000
TrangXjnh500,000
BIPBIP500,000